Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

Sunday, November 20, 2011

දැම්මේ ස්වරංග ජයසංක | 0 අදහස්

ආරක්ෂාවට තව බාන්ඩයක්......

ආ යාලුවනේ....මෙන්න තා antivirus 1 ක්.....
එලම කිරි.....
NetQin Mobile Anti-Virus 
Read more...
දැම්මේ ස්වරංග ජයසංක | 0 අදහස්

ජන්ගමෙට වයිරස් ඒවිද????

හමදාම දුන්නේ ලස්සන බඩු කලි නේ,...
මෙන්න අද ජන්ගමේ ආරක්ෂාවට බාන්ඩයක්......
kaspersky mobile security 7
Read more...
දැම්මේ ස්වරංග ජයසංක | 0 අදහස්

ලස්සන tHM 1 ක්.....

ඔන්න යාලුවනේ THM ක්.....
පට්ට පාර.....
මාත් දාගෙන ඉන්නේ ඕක.....
Symbian Belle
Read more...
දැම්මේ ස්වරංග ජයසංක | 4 අදහස්

ජන්ගමේ ලස්සන කරමුද??????

ඉතින් යාලුවනේ..........
අදත් ගෙනාව ජන්ගමෙට බාන්ඩයක්......
ඔයාල දන්නවනේ....මම ඉතින් touch ඒවා තමයි ගේන්නේ....
මේක ජන්ගමේ ලස්සන කරන 1 ක්......
V-Home
Read more...

Thursday, November 17, 2011

දැම්මේ ස්වරංග ජයසංක | 0 අදහස්

ජන්ගමෙන් පින්තුර අදිමුද?????

මම දන්නවා මේකත් ඔයාලට ගොඩාක් වටීවි....
මකත් ටච් ජංගම වලට....
මේකෙන් පුළුවන් චිත්‍ර අදින්න.....
තා ගොඩක් වැඩ පුළුවන්....
රෙගිස්ටෙර් කරන්න ඕනත් නෑ..කරලා තියෙන්නේ...
Paint Pad
Read more...